Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida
Dagens Andakt är från Oswald Chambers bok "Allt för honom" andakter för varje dag.
Miljoner läsare har funnit inspiration i "Allt för honom" en andaktsbok med texter för varje dag under året. Genom sin Kristus-centrerade förkunnelse och med sitt livsförvandlande perspektiv har Oswald Chambers utmanat kristna både till ett fördjupat lärjungaskap och till att lära känna Gud på ett mer personligt sätt.
OSWALD CHAMBERS (1874-1917) föddes i Aberdeen i Skottland. Efter att ha läst teologi vid Dunoon College blev han resande bibellärare i USA, Storbritannien och Japan. Han grundade också The Bible Training College i London. "Allt för honom" (My Utmost for His Highest) var den enda bok som Owald Chambers skrev. Han dog i november 1917, bara fyrtiotre år gammal.
Oswald Chambers bok låg på bordet i vardagsrummet. "Vem av er läser den? frågade jag. "Det gör vi båda", svarade mannen och tillade: Vissa dagar när vi går omkring och är allmänt irriterade upptäcker vi att det bottnar i samma orsak. Något i det vi läst på morgonen har träffat en öm punkt hos oss båda och ingen vill omvända sig. Det blir ofta ganska komiskt när vi märker det"
Hans Johansson, pastor i Tomaskyrkan, Stockholm.
(Hans Johansson avled 29/2 -08.)
Se artikel från Dagen
"Allt för honom" är utgiven på LIBRIS
Onsdag 22 November 2017
PÅ YTAN ELLER PÅ DJUPET.
Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.
1 Kor. 10:31

Tillåt dig inte att tänka att livet på ytan inte är Guds verk. Det är lika mycket Guds som livet på djupet. Det är inte din kärlek till Gud som får dig att vända dig bort från en del av det som sker på ytan, utan din önskan att imponera på andra med att inte vara ytlig, vilket är ett säkert tecken på att du är en andlig snobb. Se upp för det förakt för andra som får dig att gå omkring som en levande förebråelse mot dem för att de är mer ytliga än du. Spela aldrig rollen av en “djup” människa - Gud blev ett spädbarn.
Att intressera sig för yttre ting är inte detsamma som att vara syndfull. Det betyder inte heller att djupen inte finns där. Havet har också en strand. Livets yttre ting, som att äta och dricka, promenera och prata, har också Gud till upphovsman. Herren levde i detta som Guds Son, och han har sagt: “Lärjungen är inte förmer än sin lärare”.
Det triviala är ett skydd för oss. Vi måste leva med det yttre, vardagliga, på ett vardagligt sätt. När vi möter sådant som ligger djupare låter Gud oss få del av det vid sidan av det ytliga. Visa aldrig de inre djupen för någon annan än Gud. Vi tar allting så förfärligt allvarligt; vi är så upptagna av vår egen person att vi ogärna vill bete oss som kristna i livets triviala, vardagliga sammanhang.
Bestäm dig för att inte ta något annat än Gud på djupaste allvar. Då märker du att den första du måste ta ner på jorden (eftersom han/hon är den största humbug du någonsin mött) är du själv
En tro som är säker på sig själv,
är ingen tro.
En tro som är säker på Gud,
är den enda tro som finns.
Vi väntar oss att Gud
ska uppenbara sig för sina barn,
men Gud uppenbarar sig
endast i sina barn.
Bergspredikan lär oss:
Kräv aldrig rättvisa
i den här världen,
men upphör aldrig
att praktisera rättvisa
Om vi verkligen trodde
att Gud menar vad han säger
- hur annorlunda skulle vi då inte vara!
Vågar jag verkligen låta Gud
vara allt det för mig
som han säger att han vill vara?
Gör DAGENS ANDAKT känd bland dina vänner, lägg sidan som länk på din hemsida