Välkommen till Tabitafonden

Insamlingsfond för att hjälpa föräldralösa barn

Ditt steg att komma till denna webbsida är första steget att vara med i en gemenskap
som vill hjälpa barn i Östafrika från fattigdom, sjukdomar och personliga katastrofer.
Tillsammans kan vi ge tillräckligt med mat till en annan människa
som ger mättnad och trygghet i livet.
Tillsammans kan vi ge ett barn möjlighet till skolgång
för att kunna gå en ljusare framtid till mötes.
Tillsammans kan vi ge barn möjlighet att förenas med sina anhöriga.
Tillsammans kan vi göra skillnad!
Vi är beroende av Dig --- Ditt bidrag är viktigt!
Välkommen till Tabitafonden!

Hjälp till barn som hamnat i annat land än sina föräldrar

Sedan 2014 stöder Tabitafonden även barn som skilts från sina föräldrar genom motsättningar och krig i Östafrika.
I flykten från krigssituationer har barn och föräldrar hamnat t.o.m. i olika länder.
Föräldrar som funnit sina barn i ett annat land har svårt att hjälpa sina barn tills det ordnas med deras återförening.
Vi vill ge barnen en möjlighet att överleva tills de kan återförenas med sina föräldrar.

Att förlora sina föräldrar ....

Att förlora en förälder är nog den värsta tragedi ett barn kan råka ut för.
Det innebär ett trauma som de bär med sig resten av livet. Samtidigt blir det en rent praktisk kris:
Var ska jag bo? Hur får jag mat? Vem bryr sig om mej?
Hiv/aids är ett växande problem i vår värld, också i Östafrika. En konsekvens av att en familj drabbas av hiv/aids är att barnens trygghet och omvårdnad försämras. De stöts ofta bort av samhället och även av övriga familjen.
Tabitafonden har arbetat med att hjälpa utsatta barn i Tanzania sedan 2004. Barnen togs förr omhand av någon eller några i övriga familjen, där de fick växa upp i kontakt med familj och släkt. Det är idag inte en självklarhet som det var förr och detta på grund av Hiv/Aids- situationen.
Ett sätt att förhindra att barn flyttar från sina hem är att stötta dom med konkret rådgivning om hur de på olika sätt kan försörja sig. Hjälpa dem att bygga upp och stärka det sociala skyddsnät som delvis finns men som måste stärkas kring barn som lever i riskzonen för att hamna på gatan.
Barnen, som redan befinner sig utanför det naturliga sociala skyddsnätet, kan på olika sätt återintegreras in i det lokala samhället och t.ex. via en fosterfamilj ges en trygg uppväxtmiljö.
Barnen får hjälp med mat och medicin och en grundläggande utbildning i basämnen. Seminarier och utbildning om hiv/aids ges till både barn och de nya fosterfamiljerna.
Kan du hjälpa min kompis?

Barn får hjälp med mat, medicin och kläder.

Anna 3 år
Paskali 6 år
Hoja Sweya 9 år
Maria 1½ år
Maganga 6 år
Ramadhan 4 år
Charles 7 år
Moshi 2 år
Regina 8 år
Phili ½ år
Ferista 8 år
Dom här barnen är några av de 40-talet barn som får stöd och hjälp genom FAEMCP och Tabitafonden. Mödrarna döda i Aids, fäderna är döda eller svårt sjuka i Aids (slutskedet), har nu ingen möjlighet att ta hand om sina barn.
Visst vill Du vara med och hjälpa dessa barn?
Tabitafonden samarbetar med organisationen FAEMCP som går in med stöd så att familjerna orkar med den tunga bördan att ordna mat, medicin, kläder och skolgång åt sina bröder och systrars barn.

Fem fakta om Behovet

Tanzania har ....
• tre miljoner föräldralösa
• en miljon barnarbetare
• tusentals gatubarn
• mer än en miljon barn som inte går i skola
• miljoner barn lever i fattigdom och/eller med hiv/aids
En gåva kanske inte sätter stopp för fattigdomen, men vi vet att de sprider glädje, hopp och framtidstro hos människor som ofta är på gränsen att ge upp.
Tillsammans med dig vill vi visa dessa hårt drabbade barn och ungdomar att det finns människor som bryr sig om och tror på dem och deras framtid, även när de knappt orkar göra det själva.

Insamlingsfond för att hjälpa föräldralösa barn